Menu

Prioritní investiční akcie EUR

Min. investice: 40 000 €
Očekávaný výnos: 4,72 % p.a. (MAX)

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 4,72 % p.a. (MAX)

Garance minimálního výnosu ve výši 4,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Modelový zisk investora do PIA EUR v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos.