Menu

Projekty

Rezidence Pekárenský dvůr

V realizaci
Realizujeme

lokální distribuční soustava, střešní fotovoltaika, nabíjecí místa pro elektromobily, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané dokončení

1Q 2025

Online přenos ze stavby

Rezidence Na Mariánské cestě

V realizaci
Realizujeme

lokální distribuční soustava, střešní fotovoltaika, nabíjecí místa pro elektromobily, tepelná čerpadla vzduch/voda, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané dokončení

4Q 2024

Online přenos ze stavby

Rezidence Starý pivovar

V realizaci
Realizujeme

plynová kotelna, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané dokončení

1Q 2024

Online přenos ze stavby

Příční 14

V přípravě
Připravujeme

fotovoltaická elektrárna, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané zahájení

1Q 2024

Online přenos ze stavby

Aparthotel Lesní stráně

V přípravě
Připravujeme

lokální distribuční soustava, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané dokončení

3Q 2025

Rezidence Žižkova

V přípravě
Připravujeme

lokální distribuční soustava, fotovoltaická elektrárna, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané dokončení

3Q 2025

Online přenos ze stavby

Příční 12

V přípravě
Připravujeme

lokální distribuční soustava, střešní fotovoltaika, nabíjecí místa pro elektromobily, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané zahájení

3Q 2024

Aparthotel Stará pošta

V přípravě
Připravujeme

lokální distribuční soustava, střešní fotovoltaika, nabíjecí místa pro elektromobily, smart energetický management + centrální sběr odečtů energií přímou metodou

Očekávané zahájení

4Q 2024

ZBIROVIA

V přípravě
Připravujeme

fotovoltaická elektrárna, bateriové uložiště, energetický management

Očekávané zahájení

2Q 2024