Menu

Investujte do rozvoje zelené energie

Podporou budování a provozování udržitelného, cenově výhodného řešení v dodávkách elektrické energie, vody a tepla, přinášíme zelenou energii do praxe. Staňte se našimi partnery, podílejte se na rozšíření obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí CO2.

Investiční strategie fondu

Výstavba fotovoltaických elektráren na střechách rezidenčních nemovitostí a průmyslových objektů, pozemní fotovoltaické elektrárny, lokální distribuční soustavy.

Výhody investování prostřednictvím FKI

 • Přednostní výnos pro akcionáře akcionáře se všemi typy akcií
 • Garantovaný výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
 • Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
 • Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
 • Regulace Českou národní bankou
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy

Proč investovat do Clean Energy Fund SICAV, a.s.

 • Nadstandardní zhodnocení s vysokou pravděpodobností návratnosti – pro instalované energetické zdroje je zajištěný odběr
 • Aspirace na plnění ESG standardů
 • Investice do perspektivního odvětví budoucnosti – podílíte se
  na rozšíření obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí CO2
 • Klientský benefit: nabízíme možnost instalace fotovoltaických panelů na střechu domu za výrobní náklady
Projekty, na kterých se podílíme
1 mil. Kč
minimální výše investice
4 roky
investiční horizont
10 % p.a.
očekávaný výnos výkonnostní investiční akcie

Investiční příležitosti

Produkt
Min. investice
Očekávaný výnos
Prioritní investiční akcie EUR
40 000 €
4,72 % p.a. (MAX)

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 4,72 % p.a. (MAX)

Garance minimálního výnosu ve výši 4,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Prioritní investiční akcie CZK
1 000 000 Kč
6,72 % p.a. (MAX)

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 6,72 % p.a. (MAX)

Garance minimálního výnosu ve výši 6,6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Prémiové investiční akcie
10 000 000 Kč
8,22 % p.a. (MAX)

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,22 % p.a. (MAX)

Garance minimálního výnosu ve výši 8,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Výkonnostní investiční akcie
1 000 000 Kč
1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % p.a.

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše součtu sazby 1M PRIBOR a přirážky 2 % p.a.

Maximální výnos ve výši 10 % p.a. (MAX).

Výkonnostní prémiové investiční akcie
10 000 000 Kč
1M PRIBOR + 3 %, MAX. 12 % p.a.

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše součtu sazby 1M PRIBOR a přirážky 3 % p.a.

Maximální výnos ve výši 12 % p.a. (MAX).

Růstové investiční akcie
50 000 000 Kč
8,1 % + 50 % nad 8,1 % p.a.

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,1 % p.a.

Nadstandardní podíl 50 % z výnosu nad 8,1 % p.a.

Chcete se stát investorem? Nebo zjistit více podrobností? Nechte nám na sebe kontakt.