Menu

Růstové investiční akcie

Min. investice: 50 000 000 Kč
Očekávaný výnos: 8,1 % + 50 % nad 8,1 % p.a.

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,1 % p.a.

Nadstandardní podíl 50 % z výnosu nad 8,1 % p.a.