Menu

Investujte do chytrých řešení

Tvoříme budoucnost energetické nezávislosti

Investujte do zelené energetiky a podílejte se na rozšíření obnovitelných zdrojů energie, snížení emisí CO2 a snížení závislosti na centrálních dodávkách energií. Zhodnoťte vaše finance investicí do perspektivního odvětví budoucnosti.

Energie a teplo z obnovitelných zdrojů 

Vlastní energetické zdroje z fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a vysokoúčinných kogeneračních zařízení mají zásadní vliv na energetickou soběstačnost.

Uchovávání energie

Bateriová úložiště umožňují akumulovat energie vyrobenou v čase nízké spotřeby.

Monitoring a inteligentní řízení energií

Pokročilé systémy energetického managementu budov zajišťují maximální efektivitu využití tepla a elektřiny.

Infrastruktura pro elektromobilitu

Řešení pro chytrou a udržitelnou elektromobilitu zahrnují vedle dobíjecích stanic také integrace hardwaru, dodávky speciálních softwarů a další doprovodné služby.

Lokální distribuční soustavy

Lokální rozvodné sítě v rámci bytových domů nebo průmyslových areálů zajišťují bezpečné a efektivní dodávky energií pro všechny koncové odběratele.

Zásobování teplem

Alternativní způsoby zásobování teplem přinášejí v dlouhodobém horizontu zásadní energetické úspory.

Podporujeme nezávislost bydlení i průmyslu

Název aktuality lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

20. 11. 2022

Název aktuality lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

18. 11. 2022

Název aktuality lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

12. 11. 2022

Název aktuality lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

8. 11. 2022

Název aktuality lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

2. 11. 2022