Menu

Prioritetne investicijske dionice EUR

Min. ulaganje: 40 000 €
Očekivani povrat: 4,72 % godišnje (MAX)

Povlašteni udio u dobiti fonda (prije osnivača fonda – imatelja upravljačkih udjela) do 4,72 % godišnje. (MAX)

Jamstvo minimalnog prinosa od 4,6 % godišnje (MIN), čak i u slučaju manje dobiti ili čak gubitka fonda. Jamstvo je oblik preraspodjele kapitala fonda od imatelja menadžerskih investicijskih udjela u korist imatelja prioritetnih investicijskih udjela (PIA EUR i PIA CZK) i premium investicijskih udjela (PRIA), do visine kapitala ovog fonda.

Model profita investitora u PIA EUR u CZK
Za potrebe izračuna dobiti modela korišten je očekivani minimalni povrat.