Menu

O fondu Clean Energy Fund SICAV, a.s.

Fond kvalificiranih investitora koji se fokusira na izgradnju foto naponskih elektrana na krovovima stambenih i industrijskih objekata, prizemnih foto naponskih elektrana i lokalnih distribucijskih sustava.

FOKUS FONDA
fotonaponske elektrane na krovovima stambenih i industrijskih objekata, zemaljske fotonaponske elektrane, lokalni distribucijski sustavi
PRAVNI OBLIK FONDA
dioničko društvo s promjenjivim temeljnim kapitalom (SICAV)
TIP FONDA
fond kvalificiranih investitora (FKI)
VRIJEDNOSNI PAPIR
Prioritetno ulaganje u dionice EUR (PIA EUR)
Prioritetno ulaganje u dionice CZK (PIA CZK)
Premium investicijske dionice (PRIA)
Dionice s učinkom (VIA)
Performanse Premium investicijske dionice (VPIA)
Investicijski udjeli rasta (RIA)
UČESTALOST UPISANJA INVESTICIJSKIH UDJELA (IA)
mjesečno
PROCIJENJENI GODIŠNJI PRINOS IA
PIA EUR 4,72 % godišnje.
PIA CZK 6,72 % godišnje.
PRIA 8,22 % godišnje.
VIA 1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % godišnje
VPIA 1M PRIBOR + 3 %, MAX. 12 % godišnje
RIA 8,1 % + 50 % nad 8,1 % godišnje
IA OTKUPI
do 6 mjeseci
TRAJANJE FONDA
za neodređeno vrijeme
MINIMALNO ULAGANJE KLIJENTA
PIA EUR, PIA CZK i VIA 1 mil. CZK
PRIA a VPIA 10 mil. CZK
RIA 50 mil. CZK
INVESTICIJSKI HORIZONT KLIJENTA
4 godine
ULAZNA NAKNADA
do 6 %
IZLAZNA NAKNADA, PREMA UVJETIMA IZ STATUTA FONDA
0 % pri otkupu nakon 42 mjeseca
4 % pri otkupu nakon 24 mjeseca
8 % pri otkupu nakon 24 mjeseca
UPRAVITELJ FONDA
AVANT investiční společnost, a.s.
ADMINISTRATOR FONDA
AVANT investiční společnost, a.s.
TROŠKOVI FONDA
2 % od prosječne vrijednosti imovine
DEPOZITAR
Československá obchodní banka, a. s.
REVIZOR
AUDIT ONE s.r.o.
PROPISI I PRAVNI POREDAK
Češka narodna banka i Češka Republika
OPOREZIVANJE DOHOTKA FONDOVA
5 % iz dobiti fonda
OPOREZIVANJE DIONIČARA - FIZIČKIH OSOBA
15 % na otkup unutar 3 godine
0 % na otkup nakon 3 godine

Clean Energy Fund SICAV, a.s. je fond kvalificiranih ulagatelja. Ulagatelj u fond može biti samo kvalificirani ulagatelj u smislu § 272 Zakona br. 240/2013 Zbirke o investicijskim društvima i investicijskim fondovima. Upravitelj i administrator fonda upozorava ulagatelje da vrijednost ulaganja u fond može pasti, ali i rasti, a povrat uloženog iznosa nije zajamčen. Uspješnost fonda u prethodnim razdobljima ne jamči istu ili veću uspješnost u budućnosti. Ulaganje u fond namijenjeno je ostvarivanju povrata tijekom njegovog srednjoročnog i dugoročnog držanja, stoga nije pogodno za kratkoročne špekulacije. Konkretno, potencijalni ulagači trebali bi razmotriti specifične rizike koji mogu proizaći iz investicijskih ciljeva fonda kako je navedeno u njegovom statutu. Ciljevi ulaganja odražavaju se u preporučenom horizontu ulaganja kao i u naknadama i troškovima fonda.

Izjava o ključnim informacijama Fonda (KID) dostupna je na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. Navedene podatke možete dobiti u papirnatom obliku, u sjedištu društva AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, Češka. Ostale važne informacije za investitore možete pronaći na www.avantfunds.cz/cs/dulezite-informace.

Više informacija o Zajedničkom standardu izvješćivanja (CRS) i Zakonu o usklađenosti poreza na inozemne račune (FACTA) možete dobiti na www.avantfuns.cz/cs/dulezite-informace.