Menu

Prémiové investiční akcie

Min. ulaganje: 10 000 000 Kč
Očekivani povrat: 8,22 % p.a. (MAX)

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše 8,22 % p.a. (MAX)

Garance minimálního výnosu ve výši 8,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIA EUR a PIA CZK) a prémiových investičních akcií (PRIA), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Modelový zisk investora do PRIA v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos.