Menu

Výkonnostní investiční akcie

Minimal investment: 1 000 000 Kč
Expected appreciation: 1M PRIBOR + 2 %, MAX. 10 % p.a.

Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli manažerských investičních akcií) do výše součtu sazby 1M PRIBOR a přirážky 2 % p.a.

Maximální výnos ve výši 10 % p.a. (MAX).

Modelový zisk investora do VIA v Kč

Pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný výnos 9,11 % p.a. (na bázi aktuální výše 1M PRIBOR).